į pradžią turinys susisiekite  
 en  |  lt 
ES PARAMA

Projekto „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „MEDBALT“ įgyvendinimas


Siekiant kokybiškai įvertinti planuojamų diegti ekoinovacijų aplinkosauginį efektą bei šių investicijų
poreikį bei rezultatus buvo atlikta būvio ciklo analizė pagal tarptautinio standarto ISO 14040:2007
„Aplinkos vadyba. Būvio ciklo įvertinimas. Principai ir sandara“ rekomendacijas.

 

Numatomo projekto tikslas – įdiegti technologines ekoinovacijas, siekiant prisidėti prie neigiamų
klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmių mažinimo. Šiam tikslui įgyvendinti projekto metu bus
įsigyta technologinių ekoinovacijų įranga, kurios dėka įmonėje bus sumažintas žaliavų sunaudojimas,
taupomi energijos ištekliai, gamybos procese susidarančios atliekos panaudojamos naujo produkto
gamybai.

 

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.


Projekto pavadinimas – „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „MEDBALT“
Projekto vykdytojas – UAB „MEDBALT“


Projekto tikslas – Įdiegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.


Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 317 174,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 142 728,30 Eur


Projekto vykdymo pradžia – 2021-02-12
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-01-31